Kompiuteriai, programinė įranga, IT sprendimai / Apie įmonę / Prekių pirkimas / Garantiniai įsipareigojimai

Garantiniai įsipareigojimai

Sugedus Prekei pirktai iš mūsų garantiniu laikotarpiu susisiekite su mumis arba tiesiog pristatykite sugedusią Prekę į Prekės gamintojo autorizuotą serviso centrą Lietuvoje ar kitoje Europos sąjungos šalyje.

Pristatydami prekę turėkite prekės pirkimo sąskaitą - garantija galioja nuo prekės pirkimo datos, įrašytos sąskaitoje.